Background Image
Next Page  7 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 28 Previous Page
Page Background

7

סין הינה המדינה בעלת האוכלוסייה

הגדולה בעולם, ולפי הערכות היא מונה

כיום כ-33.1 מיליארד סינים. סין היא גם

המדינה הרביעית בשטחה בעולם והיא

משתרעת על פני כ- 5.9 מיליון קמ"ר(!).

עם זאת, סין אינה מקשה אחת, ויש

שונות בין תושבי סין באזוריה השונים.

שפה

בכל אזור בסין מדברים ניב אחר. השונות

בין הניבים יכולה להיות כה גדולה עד

כי לשם הדוגמה, אדם המתגורר באזור

בייג'ינג הבירה ומדבר מנדרינית, עשוי

שלא להבין אדם שמוצאו באזור דרום

סין שבו מקובל הניב הקנטונזי.

על מנת להתמודד עם אתגר זה, החליט

שלטונו של מאו כי כל סיני ילמד ניב

אחיד, הניב המנדריני, במוסדות החינוך,

ויוכל לדבר בניב המקומי מחוצה להם.

בזכות החלטה זו, כל הסינים כיום דוברים

מנדרינית ויכולים לתקשר זה עם זה.

כתב הסימנים

כתב הסימנים הסיני העתיק מבוסס

על סימניות המייצגות כל אחת מילה,

והוא אחיד בכל רחבי סין. לכל סימנית

יש משמעות. על כן, מי שקורא את

הסימנית מבין את משמעותה, גם אם

סינים מאזורים שונים בסין יבטאו אותה

הסימנית באופן אחר.

מאז עליית המפלגה הקומוניסטית

לשלטון בסין הוחלט לפשט את

הסימניות, על מנת להגדיל את

שיעור הקריאה והכתיבה בקרב כלל

האוכלוסייה. בסין נהוגה כיום שיטת

,)simplified(

כתיבת סימנים מקוצרת

ואילו בהונג קונג ובטייוואן נהוגה כתיבה

.)traditional(

בסימניות מסורתיות

על מנת להקל על התקשורת עם המערב

פותחה שיטת תעתיק מסינית לכתב

, ולו

Pinyin

לועזי. תעתיק זה נקרא בסין

כללים משלו.

מבנה השם הסיני

השם הסיני בנוי בדרך כלל משם משפחה

2 שמות פרטיים.

+

Deng Xiao Ping :

למשל

,Deng :

בשונה מישראל, שם המשפחה

הוא בעל מילה אחת וייכתב ראשון.

שם פרטי: יהיה מורכב בדרך כלל משני

, שייכתבו מחוברים

Ping-

ו

Xiao ,

שמות

אך בשתי אותיות גדולות לציון תחילתו של

. למר

Xiao-Ping ,

כל שם, או בקו מפריד

.Mr. Deng :

יש לפנות

Deng Xiao Ping

כיום יש סינים המאמצים לעצמם שמות

פרטיים מערביים, כדי להקל את הקשר

עם המערב. אלה בדרך כלל שמות

אנגלו-סכסיים, כמו: פיטר, סטיבן, לורה,

לוסי וכיוצא באלה.

סין - תרבות מרשימה

והיסטוריה בת אלפי שנים