Background Image
Next Page  5 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 28 Previous Page
Page Background

5

משרד התיירות עוסק בפיתוח המוצר

התיירותי הישראלי, בגיוונו, בטיפוח

איכותו ובשיווקו בארץ ובעולם.

האגף להכשרה מקצועית עוסק בטיפוח

ההון האנושי המיועד לתעשיית התיירות,

באמצעות הכשרה מקצועית, לימודים

אקדמיים, השתלמויות מקצועיות, חינוך

לתיירות, עידוד תעסוקה ועוד.

למידה מעמיקה של הלקוח וצרכיו

הוכיחה את עצמה כדרך חכמה להתכונן

לקראתו ולספק לו מוצר מוצלח, מספק

ומעניין, התפור למידותיו.

הידוק הקשרים הכלכליים עם סין,

הקלות במתן אשרות, טיסה ישירה של

מוביל סיני לישראל, הגברת מאמצי

השיווק ופתיחת הדלתות לתיירות

מסין - כל אלה מקרבים אותנו צעד

נוסף למפגש המרתק עם התייר הסיני

כאן בישראל.

האגף להכשרה מקצועית משקיע

משאבים בהכשרת מורי דרך דוברי סינית

ובהעשרת הידע של העוסקים בתיירות

בארץ בתחומים רלוונטיים, שיסייעו

בפיתוח מוצר מתאים לתיירות מסין.

החוברת שלפניכם נועדה להציג בפני

תיירני ישראל את התייר הסיני, את

צרכיו הייחודיים ואת ציפיותיו מהמוצר

התיירותי הישראלי, כדי שיוכלו  לתפור

בעבורו את חליפת התיור הקולעת ביותר

לטעמו. כך יהיה ביקור התייר הסיני

בישראל חוויה משמעותית, ייחודית

ומוצלחת, שתשאיר טעם של עוד

ותשמש כתשתית להגעת תיירים נוספים

מסין לישראל.

הקדמה

בברכה,

מינה גנם

מנהלת האגף להכשרה מקצועית

בתיירות