Background Image
Next Page  129 / 332 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 129 / 332 Previous Page
Page Background

המלצה

פירוט ההמלצה

גורם אחראי

37

הוספת תקנים

ותקציבים

לנציבות לשיוויון

הזדמנויות בעבודה

הוספת תקנים ותקציבים לנציבות לשיוויון

הזדמנויות בעבודה וזאת על מנת לאפשר

לנציבות להגביר את האכיפה, לשפר את

היכולת לתת מענה מיטבי לכלל הפניות,

להגביר את היקף הפעילות של הנציבות,

ולהנגיש אותה לאוכלוסיות הפונות אליה

בתלונות בגין אפליה- לרבות יוצאי אתיופיה.

משרד

הכלכה

ומשרד

האוצר

38

חניכה ורשתיות

לנקלטים בתחילת

דרכם המקצועית

נציבות שירות המדינה תעמיד לרשות נקלטים

חדשים בתחילת דרכם המקצועית בשירות

המדינה שירותי חניכה (“מנטורינג”). החניכה

תוצע לכל עובד חדש ותינתן לאחר מיפוי

הצרכים של המעסיק והעובד, ותינתן קדימות

לעובדים יוצאי אתיופיה אשר רוצים בכך.

נציבות

שירות

המדינה

(בנושא

מדיניות)

39

עדיפות לספקים

המיישמים ייצוג

הולם במכרזי רכש

של המדינה

הטלת ביצוע עבודת מטה וגיבוש המלצות

למתן עדיפות במכרזי רכש לספקים,

המיישמים את עקרון הגיוון התעסוקתי בדרגות

בכירות וברמות שכר מעל הממוצע במשק.

היועץ

המשפטי

לממשלה,

משרד

האוצר

והחשבת

הכללית

40

רשימת מומחים,

אנשי מקצוע

ויצירה (מאגר

מומחים)

יצירה של רשימת מומחים, אנשי מקצוע,

שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלוונטיים

אחרים, שאפשר לפנות אליהם ולהיעזר בהם

לגיוון המומחים המופיעים בתקשורת.

משרד

המשפטים

41

ערוץ שידורים

להנכחה ישראלית-

אתיופית

תמיכה בערוץ או ברצועת שידורים

א-מסחריים בעברית, שיהוו במה להצגת

תכנים טלוויזיוניים מגוונים, המנכיחים את

החוויה הישראלית-אתיופית, לתקופה מוגדרת

שתיבחן מעת לעת.

המועצה

לשידורי

כבלים

ולוויין

ומשרד

התרבות

והספורט

42

הרחבת הנגישות

של יוצאי אתיופיה

למוסדות ההכשרה

בתחומי האומנות

והתקשורת

יש להרחיב הנגישות של יוצאי אתיופיה

למוסדות ההכשרה בתחומי האמנות, משחק,

התקשורת, העיתונאות,

משרד

.

הקולנוע והתסריטאות וכיו"ב

התרבות פועל להקמת קרן מלגות עבור

ההכשרה בכל תחומי האמנויות. מומלץ

כי קרן זו תהווה גם מענה להכשרה

הנדרשת לתחומי התקשורת.

משרד

התרבות

והספורט

129